ARCHIWUM - POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

2007

 

Dostawa gazów medycznych do Szpitala czerniakowskiego oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego i butli do gazów (nr sprawy 01/2007) Inne informacje
Dostawa druków medycznych i niemedycznych (nr sprawy 02/2007) Inne informacje
Usługa transportu chorych karetką „R" (nr sprawy 04/2007) Inne informacje
Usługa transportu chorych karetką "R" (nr sprawy 04 A/2007) Inne informacje
Dostawa materiałów szewnych (nr sprawy 05/2007) Inne informacje
Dostawa materiałów szewnych (nr sprawy 05 A/2007) Inne informacje
Dostawa klipsów tytanowych z depozytem klipsownic (nr sprawy 05 B/2007) Inne informacje
Dostawa tamponów donosowych typu Merocell,  cewników do embolektomii oraz sprzętu do EEG i EMG (nr sprawy 06/2007) Inne informacje
Dostawa tamponów donosowych typu Merocell (nr sprawy 06 A/2007) Inne informacje
Dostawa leków, substancji recepturowych, preparatów do żywienia do jelitowego i pozajelitowego oraz zestawów do żywienia (nr sprawy 07/2007) Inne informacje
Dostawę leków, substancji recepturowych, preparatów do żywienia do jelitowego i pozajelitowego oraz zestawów do żywienia (nr sprawy 07 A/2007) Inne informacje
Dostawa endoprotez całkowitych, bezcementowych stawu biodrowego z połączeniem stawowym ceramika–ceramika, trzpieni rewizyjnych, koszyków panewkowych rewizyjnych oraz tymczasowych endoprotez stawu biodrowego i kolanowego z gentamycyną (nr sprawy 08/2007) Inne informacje
Transport chorych karetką sanitarną w dni robocze od 20:00 do 8:00 i w dni świąteczne całodobowo (nr sprawy 09/2006) Inne informacje
Transport chorych karetką sanitarną w dni robocze w godzinach 2000 – 800  i w dni świąteczne całodobowo (nr sprawy 09 A/2007) Inne informacje
Dostawa materiałów do zespoleń kości (nr sprawy 10/2007) Inne informacje

Dostawa implantów i akcesoriów do operacji rekonstrukcyjnych kolana i braku oraz implantów do kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego oraz trzpieni krótkich, bezcementowych do endoprotezoplastyki stawu biodrowego (nr sprawy 11/2007)

Inne informacje
Dostawa implantów i akcesoriów do operacji rekonstrukcyjnych kolana i barku (nr sprawy 11 A/2007) Inne informacje
Dostawa błon rentgenowskich, odczynników, kaset i folii wzmacniających (nr sprawy 12/2007) Inne informacje
Dostawa i wdrożenie sytemu wspomagającego rejestrację usług medycznych i prowadzenie dokumentacji medycznej w poradniach specjalistycznych i na oddziałach szpitalnych (nr sprawy 14/2006) Inne informacje
Dostawa trzynastu pomp infuzyjnych (nr sprawy 15/2007) Inne informacje
Modernizacja dźwigu osobowego w Szpitalu Czerniakowskim (nr sprawy 16/2007) Inne informacje
Dwuetapowa dostawa pościeli, poduszek i ręczników bawełnianych dla Szpitala Czerniakowskiego (nr sprawy 18/2007) Inne informacje
Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem  sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie (nr sprawy 19/2007) Inne informacje
Dostawa urządzeń medycznych w tym: echokardiografu z opcją naczyniową, zestawu do przeznosowej diagnostyki endoskopowej górnych grog oddechowych i górnego odcinka przewodu pokarmowego, aparatu do znieczulania i dwóch lamp operacyjnych (nr sprawy 20/2007) Inne informacje
Modernizacja Centralnej Sterylizacji i Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Czerniakowskim (nr sprawy 21/2007) Inne informacje
Dostawa sprzętu komputerowego (nr sprawy 23/2007) Inne informacje
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej: rozbudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – utworzenie całodobowego ambulatorium okulistyczno – laryngologicznego (nr sprawy 24/2007) Inne informacje
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej: rozbudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – utworzenie całodobowego ambulatorium okulistyczno – laryngologicznego (nr sprawy 24 A/2007) Inne informacje
Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo–kosztorysowej: - rozbudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – utworzenie całodobowego ambulatorium okulistyczno–laryngologicznego (nr sprawy 24 B/2007) Inne informacje
Dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, głów bipolarnych, panewek związanych, elementów systemu do rekonstrukcji i leczenia złamań okołoprotezowych, siatek do rekonstrukcji ubytków kostnych, koszyków panewkowych, trzpieni udowych rewizyjnych bezcementowych modularnych oraz systemów do autotransfuzji (nr sprawy 25/2007) Inne informacje
Dostawa staplerów, ładunków i wkładów do staplerów (nr sprawy 27/2007) Inne informacje
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (nr sprawy 28/2007) Inne informacje
Dostawa endoprotez głowy kości promieniowej oraz głowy kości łokciowej (nr sprawy 29/2007) Inne informacje
Modernizacja dźwigów osobowo - towarowych w Szpitalu Czerniakowskim (nr sprawy 30/2007) Inne informacje
Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego ma kwotę 10.000.000 PLN na okres do dnia 31 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na restrukturyzację finansową (nr sprawy 31/2007) Inne informacje
Dostawa rękawów i papierów do sterylizacji,  płynów do myjni dezynfektora oraz butli Redona (nr sprawy 32/2007) Inne informacje
Wykonanie projektów wykonawczych na Modernizację Oddziału Neurologii oraz  na Modernizację I Oddziału Wewnętrznego (nr sprawy 33/2007) Inne informacje
Dostawa Leków (nr sprawy 34/2007) Inne informacje
Dostawa leków (nr sprawy 34 A/2007) Inne informacje
Dostawę urządzeń medycznych w tym: Aparatu USG, autokeratorefraktometru, myjni przelotowej, stołów rehabilitacyjnych, cykloergometru oraz ruchomej bieżni do nauki chodu (nr sprawy 35/2007) Inne informacje
Dostawa urządzeń nie medycznych w tym: Digestorium, Stół sekcyjny, Chłodnia na 12 stanowisk, System do uzdatniania wody (nr sprawy 36/2007) Inne informacje
Dostawa rękawic sterylnych i niesterylnych, butli Redona, szyn Zimmera, aparatów Stacka, majtek do kolonoskopii, soli do uzdatniania wody, myjek jednorazowych, identyfikatorów oraz testów do gastroskopii (nr sprawy 37/2007) Inne informacje
Dostawa elementów zużywalnych do zabiegów artroskopowych i operacji ortopedycznych (nr sprawy 38/2007) Inne informacje
Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 39/2007) Inne informacje
Dostawa mrożonek (nr sprawy 41/2007) Inne informacje
Dostawa mięsa i wędlin (nr sprawy 42/2007) Inne informacje
Dostawa produktów spożywczych (nr sprawy 43/2007) Inne informacje
Dostawa mleka i przetworów mlecznych (nr sprawy 44/2007) Inne informacje
Dostawa pieczywa (nr sprawy 45/2007) Inne informacje
Dostawa warzyw i owoców (nr sprawy 46/2007) Inne informacje
Dostawa karetki przewozowej z wyposażeniem (nr sprawy 47/2007) Inne informacje
Dostawa materiałów wiskoelastycznych i soczewek (nr sprawy 48/2007) Inne informacje
Kompleksowe wyposażenie w meble i urządzenia sterylizacyjne (pierwsze wyposażenie) (nr sprawy49/2007) Inne informacje
Dostawę urządzeń nie medycznych w tym: - zgrzewarka z obcinarką – 2 szt; - myjnia endoskopowa ultradźwiękowa–1 szt; - łaźnia wodna– 1 szt; - szafy wentylowane do przechowywania: chemikaliów (drzwi oszklone) – szt 2,  trucizn(drzwi pełne)- 1 szt;   - zgrzewarki -   szt 4  (nr sprawy 50/2007) Inne informacje
Dostawa urządzeń medycznych w tym: - Suszarka Nieprzelotowa 1 szt. - Kriostat 1 szt. - Stanowisko modułowe do pobierania wycinków - Mikroskop 2szt. w tym jeden z zestawem do dokumentacji - Mikrotom saneczkowy - Aparat do znieczulania, pampa objętościowa oraz defibrylator dwufazowy - Wiertarka - napęd elektryczny z oprzyrządowaniem - Aparat USG z przenośnym kolorowym Dopplerem i przystawką do biopsji - Platforma energetyczna - System endoskopowi z kolonoskopem (nr sprawy 51/2007) Inne informacje
Dostawa urządzeń medycznych w tym: - Pompy infuzyjne 16 szt. - Wózki do przewozu chorych leżących 11 szt. - Kardiomonitory stacjonarno – przenośne 10 szt. - Ssaki elektryczne 2,0 l 6szt. - Autoklawy parowe 3 szt. - Laser okulistyczny YAG – SWITCH i tomograf siatkówkowy - Funduscamera do angiografii fluorescenowej i indocianinowej - Holter ciśnieniowy - Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddechu - Diatermia chirurgiczna - Urządzenie do głębokiego przegrzewania tkanek i zestaw do terapii – pole magnetyczne (nr sprawy 52/2007) Inne informacje
Dostawa sterylizatora niskotemperaturowego (nr sprawy 53/2007) Inne informacje
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - utworzenie całodobowego ambulatorium okulistyczno - laryngologicznego (nr sprawy 54/2007) Inne informacje
Dostawa leków (nr sprawy 55/2007) Inne informacje
Dostawa noży i akcesoriów do operacji zaćmy (nr sprawy 56/2007) Inne informacje
Kompleksowe sprzątanie terenu i pomieszczeń Szpitala Czerniakowskiego, prace pomocnicze przy pacjentach oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego (nr sprawy 57/2007) Inne informacje
Pierwsze wyposażenie ambulatorium okulistyczno - laryngologicznego (nr sprawy 58/2007) Inne informacje
Dostawa urządzeń dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 59/2007) Inne informacje
Kompleksowa ochrona Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 60/2007) Inne informacje
Kompleksowa ochrona Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ  (nr sprawy 60 A/2007) Inne informacje
Kompleksowa ochrona Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 60 B/2007) Inne informacje
Dostawa urządzeń dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ: napęd chirurgiczny i haki automatyczne (nr sprawy 61/2007) Inne informacje
Dostawa środków do mycia i dezynfekcji narzędzi, powierzchni trudnodostępnych, skóry i rąk (nr sprawy 62/2007) Inne informacje
Dostawa resorbowalnych substytutów kości i materiałów do stabilizacji (63/2007) Inne informacje
Dostawa napoi, ciastek oraz produktów garmażeryjnych (nr sprawy 64/2007) Inne informacje
Dostawa leków i pasków do glukometrów (nr sprawy 65/2007) Inne informacje
Dostawa ostrzy chirurgicznych i protez naczyniowych (nr sprawy 66/2007) Inne informacje
Dostawa słodyczy i produktów spożywczych do bufetu (nr sprawy 67/2007) Inne informacje

 

POWRÓT