ARCHIWUM - POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

2008

 

Dostawa opatrunków do zabiegów neurochirurgicznych (nr sprawy 01/2008) Inne informacje
Dostawa gazów medycznych do Szpitala Czerniakowskiego oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego i butli do gazów (nr sprawy 02/2008) Inne informacje
Dostawa profesjonalnych środków czystości, opakowań jednorazowych i artykułów gospodarstwa domowego dla Kuchni oraz środków czystości dla Szpitala (nr sprawy 03/2008) Inne informacje
Dostawa artykułów dla Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ (nr sprawy 04/2008) Inne informacje
Dostawa implantów do kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego oraz endoprotez całkowitych bezcementowych stawu biodrowego z szyjkami modularnymi (nr sprawy 05/2008) Inne informacje
Dostawa błon rentgenowskich, odczynników, kaset i cyfrowego znacznika do zdjęć RTG (nr sprawy 07/2008) Inne informacje
Dostawa obłożeń i fartuchów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych (nr sprawy 08/2008) Inne informacje
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja centralnego zasilania instalacji gazów medycznych i technicznych – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nr sprawy 09/2008) Inne informacje
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - modernizacja centralnego zasilania instalacji gazów medycznych i technicznych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nr sprawy 09 A/2008) Inne informacje
Dostawa wyrobów medycznych w tym: zestawów do drenażu płynu mózgowo – rdzeniowego, matryc kolagenowych do regeneracji ubytków opony twardej, drenów Umera, bariery immunologicznej oraz aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych (nr sprawy 10/2008) Inne informacje
Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 11/2008) Inne informacje
Bieżąca całodobowa obsługa, nadzór i konserwacja kotłowni gazowej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 11 A/2008) Inne informacje
Bieżąca całodobowa obsługa, nadzór i konserwacja kotłowni gazowej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 11 B/2008) Inne informacje
Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 11 C/2008) Inne informacje
Usługa transportu chorych karetką "R" (nr sprawy 12/2008) Inne informacje
Usługa transportu chorych karetką sanitarną w godzinach od 18:00 do 8:00 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy (nr sprawy 14/2008) Inne informacje
Dostawa papieru kserograficznego oraz do drukarki (nr sprawy 15/2008) Inne informacje
Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz klatki schodowej pięciokondygnacyjnej wraz z wejściami (nr sprawy 16/2008) Inne informacje
Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 17/2008) Inne informacje
Dostawa sprzętu komputerowego (nr sprawy 18/2008) Inne informacje
Dostawa materiałów biurowych (nr sprawy 19/2008) Inne informacje
Dostawa artykułów biurowych (nr sprawy 19 A/2008) Inne informacje
Dostawa artykułów biurowych (nr sprawy 19 B/2008) Inne informacje
Dostawa drobnego sprzętu medycznego (nr sprawy 20/2008) Inne informacje
Dostawa rękawów i papierów do sterylizacji oraz płynów do myjni dezynfektora (nr sprawy 21/2008) Inne informacje
Modernizacja Oddziału Neurologii w Szpitalu Czerniakowski SP ZOZ (nr sprawy 22/2007) Inne informacje
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (nr sprawy 23/2008) Inne informacje
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (nr sprawy 23 A/2008) Inne informacje
Dostawa mleka, twarogu, śmietany oraz produktów i przetworów mlecznych (nr sprawy 24/2008) Inne informacje
Dostawa warzyw i owoców (nr sprawy 25/2008) Inne informacje
Dostawa pieczywa i artykułów spożywczych (nr sprawy 26/2008) Inne informacje
Dostawa mięsa, wędlin i mrożonek (nr sprawy 27/2008) Inne informacje
Dostawa implantów do leczenia uszkodzeń kręgosłupa oraz materiałów do stabilizacji (nr sprawy 28/2008) Inne informacje
Dostawa gwoździ śródszpikowych blokowanych, stabilizatorów dynamicznych biodrowych i kłykciowych oraz endoprotez stawu biodrowego połowiczych unipolarnych, modularnych (nr sprawy 29/2008) Inne informacje
Dostawa rękawic sterylnych i nie sterylnych, szyn Zimmera, Kramera, aparatów Stacka, majtek do kolonoskopii, soli do uzdatniania wody, myjek jednorazowego użytku, pokrowca jednorazowego użytku na kamerę , pokrowca jednorazowego użytku na mikroskop oraz formaliny 10 % (nr sprawy 30/2008) Inne informacje
Dostawa leków, sprzętu do EKG i EMG, odżywek, płynów infuzyjnych, cewników do embolektomii, tamponów typu Merocell, błękitu trypanowego oraz testów urazowych na Helicobacter pylori (nr sprawy 31/2008) Inne informacje
Dwuetapowa dostawa pościeli, ręczników, poduszek, koców, fartuchów z elanobawełny oraz koszul dla pacjentów. (nr sprawy 32/2008) Inne informacje
Wywóz i utylizacja odpadów medycznych powstałych w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ (nr sprawy 34/2008) Inne informacje
Dostawa druków nie medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 35/2008) Inne informacje
Dostawa druków nie medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 35 A/2008) Inne informacje
Modernizacja centralnego zasilania instalacji gazów medycznych i technicznych w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ (nr sprawy 36/2008) Inne informacje
Dostawa i instalacja cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C i niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzania zabiegów ortopedycznych i chirurgii urazowej (nr sprawy 37/2008) Inne informacje
Pierwsze wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ (nr sprawy 38/2008) Inne informacje
Pierwsze wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ - dostawa i instalacja aparatów telefonicznych oraz lampek na biurko (nr sprawy 38 A/2008) Inne informacje
Dostawa urządzeń medycznych w tym: autoklawu elektryczno - parowego komorowego klasy B, trepanu z przystawką do sternotomii, ultrasonografu z sandą typu A, laser fotokoagulacyjnego, tonometru bezdotykowego, perymetru (nr sprawy 41/2008) Inne informacje
Dostawa leków, akcesorii do EMG i EEG, siatki do przepuklin, opatrunków specjalistycznych oraz   spirytusu rektyfikowanego czystego (nr sprawy 42/2008) Inne informacje
Dostawa perymetru (nr sprawy 44/2008) Inne informacje
Dostawa łóżek medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ z wyposażeniem (nr sprawy 45/2008) Inne informacje
Dostawa wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu w zakresie użytkowania (nr sprawy 46/2008) Inne informacje
Dostawa uniwersalnego, zdalnie sterowanego, cyfrowego aparatu RTG do prześwietleń i zdjęć wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu w zakresie użytkowania (nr sprawy 47/2008) Inne informacje
Dostawa środków do mycia i dezynfekcji narzędzi, powierzchni trudnodostępnych, skóry oraz rąk, maszynek do golenia i jednorazowych myjek (nr sprawy 48/2008) Inne informacje
Dostawa leków, folii operacyjnej, sprzętu do EEG i EMG oraz spirytusu skażonego hibitonem (nr sprawy 50/2008) Inne informacje
Dostawa staplerów, wkładów i ładunków do staplerów, klipsów naczyniowych oraz materiałów szewnych (nr sprawy 51/2008) Inne informacje

 

POWRÓT