ARCHIWUM - POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

2009

 

Dostawa wraz z rozładunkiem napoi do bufetu Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 01/2009) Inne informacje
Dostawa obłożeń oraz fartuchów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 02/2008) Inne informacje
Dostawa gazów medycznych do Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego i butli do gazów (nr sprawy 03/2009) Inne informacje
Dostawa słodyczy, ciastek i produktów spożywczych do Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ wraz z rozładunkiem (nr sprawy 04/2009) Inne informacje
Dostawa słodyczy, ciastek i produktów spożywczych do Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ wraz z rozładunkiem (nr 04 A/2008) Inne informacje
Dostawa łączników bezigłowych, preparatów do żywienia, cewników, drenów zestawów do odsysania pola operacyjnego oraz worków na mocz (nr sprawy 05/2009) Inne informacje
Dostawa uniwersalnego, zdalnie sterowanego, cyfrowego aparatu RTG do prześwietleń i zdjęć wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu w zakresie użytkowania (nr sprawy 06/2009) Inne informacje
Dostawa profesjonalnych środków czystości, opakowań jednorazowych i artykułów gospodarstwa domowego dla kuchni oraz środków czystości dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 07/2009) Inne informacje
Dostawa profesjonalnych środków czystości i akcesorii do sprzątania dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 07 A/2009) Inne informacje
Dostawa ręczników jednorazowego użytku i papieru toaletowego dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 07 B/2009) Inne informacje
Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoria laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ (nr sprawy 08/2009) Inne informacje
Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesorii laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ (nr sprawy 08 A/2009) Inne informacje
Dostawa urządzeń wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu w zakresie użytkowania oraz ucyfrowienie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej (nr sprawy 09/2009) Inne informacje
Świadczenie usługi telekomunikacyjnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 10/2009) Inne informacje
Całodobowa bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 11/2009) Inne informacje
Dostawa materiałów szewnych do Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 12/2009) Inne informacje
Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 12 A/2009) Inne informacje
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 14/2009) Inne informacje
Dostawa wyrobów medycznych i opatrunków dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 15/2009) Inne informacje
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 15 A/2009) Inne informacje
Dostawa strzykawek dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 16/2009) Inne informacje
Dostawa materiałów do zespoleń kości dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 17/2009) Inne informacje
Świadczenie usługi pralniczej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 18/2009) Inne informacje
Dostawa środków kontrastowych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 21/2009) Inne informacje
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr zamówienia 22/2009) Inne informacje
Dostawa zestawów do wertebroplastyki, kryfoplastyki i stabilizacji kręgosłupa dla Szpital Czerniakowski SP ZOZ (nr sprawy 23/2009) Inne informacje
Usługa transportu chorych karetką sanitarną w dni robocze od 16:00 do 8:00 oraz casłodobowo w dni wolne od pracy (nr sprawy 24/2009) Inne informacje
Usługa transportu chorych karetką R (nr sprawy 25/2009) Inne informacje
Usługa transportu chorych karetką R (nr sprawy 25 A/2009) Inne informacje
Dostawa kaset do sterylizacji plazmowej, testów chemicznych i biologicznych oraz rękawów foliowych (nr sprawy 29/2009) Inne informacje
Dostawa kaset do sterylizacji plazmowej, testów chemicznych i biologicznych oraz rękawów foliowych (nr sprawy 29A/2009) Inne informacje
Dostawa akcesorii do badań tomografii komputerowej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 30/2009) Inne informacje
Dostawa płyt CD i DVD, atramentu do robota RIMAGE 2000 I, prześcieradeł papierowych oraz kopert na zdjęcia dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 30A/2009) Inne informacje
Dostawa opatrunków dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 31/2009) Inne informacje
Dostawa narzędzi chirurgicznych dla bloków operacyjnych Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 33/2009) Inne informacje

 

POWRÓT