Aktualnie realizowane konkursy na świadczenia zdrowotne

2013

 

 

 

KONKURS OFERT

NA  WYKONYWANIE  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH    REALIZOWANYCH   PRZEZ INDYWIDUALNE PRAKTYKI LEKARSKIE  DLA PACJENTÓW  SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO  SP ZOZ

 

AKTUALNIE REALIZO

Dokumenty do pobrania:

 

 

Ogłoszenie

 

Regulamin komisji konkursowej

 

Formularz ofertowy

 

SWKO

 

Umowa Klinika/Oddział

 

Umowa Poradnia

 

Umowa zakład RTG

 

Umowa Medycyna Pracy

 

Umowa Konsultacje

 

Załączniki nr 1 do umowy

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

Konkurs ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki

 

PRZED OTWARCIEM OFERT

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Regulamin pracy komisji

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Szczegółowe warunki

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik do umowy

Wyniki konkursu

 

konkurs ofert

na wynajęcie powierzchni w celu prowadzenia  działalności handlowej w postaci kiosku, położonej na parterze budynku szpitala, przy wejściu głównym

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SWKO

 

ZARZĄDZENIE NR 2150/2012

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia (Regulamin konkursu)

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia (Regulamin komisji konkursowej)

 

 

„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 15 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”

Dokumenty do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano:08.02.2013 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ   w  Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Dokumenty do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano:25.03.2013 r.

 

Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ   w  Warszawie przy
           ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 maja 2013 r.
do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne realizowane przez:  lekarzy z I i II stopniem specjalizacji, lekarzy posiadających otwartą  specjalizację (minimum 2 lata) w ramach :

 

1.      Zakładu Diagnostyki Obrazowej - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w czasie podstawowej ordynacji Zakładu i/lub w czasie dyżuru

2.      Kliniki/Oddziału Otolaryngologicznego WUM – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza                                                                                    w czasie podstawowej ordynacji Kliniki/Oddziału i/lub w czasie dyżuru,

3.      Oddziału Neurologicznego - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza posiadającego specjalizację z chorób wewnętrznych do konsultacji internistycznych udzielanych pacjentom tego Oddziału

 

Dokumenty do pobrania

Wyniki konkursu

Dodano: 22.03.2013 r.

                                                                                                                                                                     

POWRÓT