AKTUALNIE REALIZOWANE PRZETARGI

2012

 

Dostawa obłożeń i ubrań jednorazowego użytku sterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 01/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

24.01.2011 r.

Dostawa odzieży roboczej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 03/2011)

Ogłoszenie

SWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

24.01.2011 r.

Dostawa gwoździ śródszpikowych blokowych oraz stabilizatorów dynamicznych biodrowych i kłykciowych (sprawa nr 74/2010)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

12.01.2011 r.

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

17.01.2011 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17.01.2011 r.

Wyniki postępowania

27.01.2011 r.

Dostawa materiałów do zespoleń kości (sprawa nr 75/2010)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

18.01.2011 r.

Wyniki postępowania

27.01.2011 r.

Dostawa implantów i akcesoriów do operacji rekonstrukcyjnych (sprawa nr 72/2010)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

27.01.2011 r.

Dostawa trzpieni przynasadowych oraz systemu do rewizji panewki stawu biodrowego
(sprawa 73/2010)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

27.01.2011 r.

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli do gazów medycznych (sprawa nr 2/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

01.02.2011 r.

Dostawa rękawiczek niesterylnych i maszynek do golenia dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 06/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

01.02.2011 r.

Wyniki postępowania

10.02.2011 r.

Dostawa profesjonalnych środków czystości dla Kuchni Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 05/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi

07-02-2011r.

Wyniki postępowania

15.02.2011 r.

Pierwsze wyposażenie pododdziału Laryngologii Dziecięcej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie (sprawa nr 07/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

08.02.2011 r.

Nowy załącznik – Lodówki

Nowy załącznik – zestaw kołdra poduszki

Nowy załącznik nr 3.1 do SIWZ

Nowy załącznik nr 3.2 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

11.02.2011r.

Logo Szpitala Czerniakowskiego

Wyniki postępowania

15.02.2011 r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. I

(sprawa nr 8/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania 28.03.2011 r.

Wyniki postępowania

13.04.2011 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. I

(sprawa nr 9/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania 22.03.2011 r.

Wyniki postępowania

13.04.2011 r.

Dostawa aparatów do pomiaru rzutu serca z wyposażeniem szt. 3

(sprawa nr 11/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

08.03.2011 r.

Dostawa opatrunków dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ

(sprawa nr 10/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

08.03.2011 r.

Dostawa akcesoriów do sprzątania, worków foliowych i ręczników dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 12/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Unieważnienie postępowania

15.03.2011r.

Dostawa pieluchomajtek dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 13/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania 04.03.2011r

Wyniki postępowania

09.03.2011 r.

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii  w Szpitalu Czerniakowskim SPZOZ (sprawa nr 14/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania 22.03.2011 r.

Nowy załącznik nr 3 do SIWZ dla Pakietu nr 6

Wyniki postępowania

01.04.2011 r.

Dostawa kiszonek dla Kuchni (sprawa 16/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Dostawa pościeli, ręczników, poduszek i kocy dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ
(sprawa 15/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

21.04.2011r.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Modernizację Oddziału Wewnętrznego wraz z holem i klatkami schodowymi ewakuacyjnymi (sprawa nr 18/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Sprostowanie do SIWZ

13.04.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

14.04.2011 r.

Wyniki postępowania

22.04.2011 r.

Dostawa akcesoriów do sprzątania, worków foliowych i ręczników dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 12A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

27.04.2011r.

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 19/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki z dnia 16.05.2011r

Odpowiedzi na pytania

18.04.2011 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dostawa automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do angiografii rentgenowskiej
(nr sprawy 21/2011).

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania - Zmiana terminu składania ofert

Wyniki postępowania

03.06.2011 r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. II

(sprawa 20/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Nowe pakiety 6-17

Dodano dnia 18.05.2011

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ dodano dnia 18.05.2011

Modyfikacja SIWZ

Dodano 19.05.2011

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 07.06.2011 r.

Wyniki postępowania dla pakietów:1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,

12,13,14,15,16, 17

Dodano: 12.07.2011 r.

Wyniki postępowania

dla pakietu nr 9

Dodano: 27.07.2011 r.

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii  w Szpitalu Czerniakowskim SPZOZ (sprawa nr 14A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja z dnia 16.05.2011r

Nowy Załącznik nr 1 do SIWZ

Nowy Załącznik nr 3,1 do SIWZ

Nowy Załącznik nr 3,1A do SIWZ

Wyniki postępowania

30.05.2011 r.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

07.06.2011 r.

Wyniki postępowania

07.06.2011 r.

Świadczenie usługi pralniczej dla Szpital Czerniakowski SP ZOZ (sprawa nr 22/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania 17.05.2011r

Wyniki postępowania

25.05.2011r.

Usługa transportu chorych karetką sanitarną w dni robocze od 1600-800 oraz całodobowo w dni świąteczne (nr sprawy 23/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 24/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

06.06.2011r.

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ

 

Nowy pakiet nr 7

Nowy pakiet nr 8

Nowy Pakiet nr 9

Nowy pakiet nr 10

Nowy pakiet nr 11

Nowy pakiet nr 12

Nowy pakiet nr 13

 

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 08.06.2011 r.

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ

Nowy pakiet nr 14

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 14.06.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.06.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 20.06.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 29.06.2011 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 13.07.2011 r.

Dostawa warzyw i owoców (nr sprawy 25/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

01.06.2011 r.

Dostawa pieczywa dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 27/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ

Nowy załącznik nr 6 do SIWZ

Wyniki postępowania

Dodano: 22.06.2011 r.

Dostawa produktów mlecznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 28/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 14.06.2011 r.

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 26/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania cz. I

27.05.2011 r.

Odpowiedzi na pytania cz. II – 27.05.2011 r.

Zmiana terminu składania ofert

Wyniki postępowania

Dodano: 17.06.2011 r.

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
w pakiecie nr 5

Dodano: 20.06.2011 r.

Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 29/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Unieważnienie postępowania

Dodano: 28.06.2011 r.

Dostawa soczewek i preparatów wiskoelastycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ
(sprawa nr 30/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Dodano:09.06.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano:13.06.2011 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 28.06.2011 r.

Dostawa Denosumab (sprawa nr 33/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 17.06.2011 r.

 

Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. (nr sprawy 32/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania z 17.06.2011r

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.06.2011 r.

Modyfikacja SIWZ

Projekt koncepcyjny

Wyniki postępowania

Dodano: 12.07.2011 r.

Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - modernizacja Oddziału Wewnętrznego wraz z holem i klatkami schodowymi ewakuacyjnymi – etap II

nr sprawy (31/2011)

 

Przetarg ograniczony

Ogłoszenie

 

Wniosek
o dopuszczenie do udziału w
 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

ZP-16/31/2011

Przedmiar – Architektura

Przedmiar – Elektryka

Przedmiar – Gazy medyczne

Przedmiar - Sanitarka

Odpowiedzi na pytania

ZP-17/31/2011

Odpowiedzi na pytania

ZP-18/31/2011

Odpowiedzi na pytania

ZP-19/31/2011

Sprostowanie do pisma ZP-17/31/2011

Dodano: 01.08.2011 r.

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

ZP-23/31/2011

Wyniki postępowania

Dodano: 18.08.2011 r.

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 26A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dodano:04.07.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 06.07.2011 r.

Nowy załącznik nr 3

Dodano: 06.07.2011 r.

Unieważnienie postępowania

Dodano: 11.07.2011 r.

Dostawa materiałów i akcesoriów do operacji naprawczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 35/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Unieważnienie postępowania

Dodano: 08.07.2011 r.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (sprawa nr 36/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 07.07.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 08.07.2011 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 19.07.2011 r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. III

(sprawa 34/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 11

Pakiet nr 12

Pakiet nr 13

Odpowiedzi na pytania

ZP-02/34/2011

Odpowiedzi na pytania

ZP-03/34/2011

Odpowiedzi na pytania

ZP-04/34/2011

Odpowiedzi na pytania

ZP-05/34/2011

Wyniki postępowania

Dodano: 07.09.2011 r.

Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 29A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 18.07.2011 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 09.08.2011 roku

Informacja o wniosku wniesionym w trybie
art. 181 ust. 1 ustawy Pzp

Dostawa materiałów i akcesoriów do operacji naprawczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 35A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Dostawa rękawiczek sterylnych i drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 38/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania Dodano:22.07.2011r

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 20.07.2011 r.

Załącznik nr 3 dla pakietu nr 1 po modyfikacji

Wyniki postępowania

Dodano: 01.08.2011 r.

Dostawa zestawów do wertebroplastyki, kyfoplastyki, stabilizacji transpedikularnej oraz implantów międzywyrostkowych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 39/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 01.08.2011 r.

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 26B/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 01.08.2011 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 05.08.2011 r.

Bieżąca konserwacja w zakresie prac związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (37/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 09.08.2011 r.

Sprostowanie

Dodano: 10.08.2011 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 23.08.2011 r.

Na dostawę rękawiczek sterylnych i drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (sprawa 38A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki z dn. 01.09.2011r

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.08.2011r

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 12.08.2011r

Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja Apteki Szpitalnej – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (sprawa 40/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 11.08.2011 r.

Dokumentacja techniczna koncepcja Apteki

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.08.2011 r.

Wyniki postępowania

Dostawa dysku HDD i instalacji oprogramowania archiwizacyjnego do aparatów do pomiaru rzutu serca Niccomo (sprawa 41/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ w Warszawie (sprawa nr 43/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 29.08.2011

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania + zamiana terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 08.09.2011 r.

Unieważnienie postępowania
w Pakiecie nr 1

Wyniki postępowania: Pakiet nr 2

Dodano: 13.09.2011 r.

Dostawa rękawów, kaset i testów do sterylizacji oraz płynów do myjni dezynfektora (sprawa 42/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 30.08.2011 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 06.09.2011 r.

Nowy pakiet nr 5

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. III
(sprawa 44/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 8 do SIWZ

Dodano: 13.09.2011 r.

Odpowiedzi na pytania 01

Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania 02

Dodano: 11.10.2011 r.

Odpowiedzi na pytania 03

Dodano: 19.10.2011 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 16.11.2011 r.

Dostawa obłożeń, ubrań jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr 46/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 09.09.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 12.09.2011 r.

Unieważnienie postępowania

Dodano: 15.09.2011 r.

Dostawa płynów do dezynfekcji i testów do sterylizacji (nr sprawy 42A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 20.09.2011 r.

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Czernikowskiego SPZOZ (sprawa nr 43A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi z dnia 19.09.2011r

Wyniki postępowania 22.09.2011r

Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 45/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.09.2011 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 30.09.2011 r.

Dostawa obłożeń, ubrań jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr 46A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi z 22.09.2011r

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 23.09.2011

Nowy pakiet nr 2

Nowy formularz ofertowy

Wyniki postępowania

Dostawa mrożonek, ryb i konserw dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ
(sprawa nr 47/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 10.10.2011 r.

Informacja o zmianie terminu zawarcia umowy

Dodano:17.10.2011 r.

Dostawa papieru kserograficznego i do drukarek dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 49/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 10.10.2011 r.

Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 45A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 19.10.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano 20.10.2011 r.

Unieważnienie postępowania

dodano: 22.11.2011 r.

Pierwsze wyposażenie oddziału Wewnętrznego (sprawa nr 50/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania 01

Dodano: 21.10.2011 r.

Nowy załącznik nr 3

dla Pakietu nr 2

Nowy załącznik nr 7

dla Pakietu nr 2

Wyniki postępowania

Dodano: 26.10.2011 r.

Ponowny wybór ofert

Dodano: 02.12.2011 r.

Dostawa risografu wraz z komputerem mobilnym dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 48/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert:

Dodano 25.10.2011 roku

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 27.10.2011 r.

Nowy załącznik nr 6 do SIWZ

Dodano:27.10.2011 r.

Unieważnienie postępowania

dodano: 28.11.2011 r.

Pierwsze wyposażenie oddziału Wewnętrznego cz. II (sprawa nr 51/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki z dnia 10.11.2011 r.

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 25.10.2011 r.

Nowy załącznik nr 3 do SIWZ

Nowy załącznik nr 7.20 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ 2

Dodano: 26.10.2011 r.

Nowy formularz ofertowy

Nowy pakiet nr 2

Nowy pakiet nr 3

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 28.10.2011 r.

Zmiana w Pakiecie nr 3 poz. 1

Nowy załącznik

Dodano:28.10.2011 r.

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 02.11.2011 r.

Zmiana w Pakiecie nr 3 poz. 7 Nowy załącznik

Dodano: 02.11.2011 r.

Dostawa endoskopów do zatok, pojemnika do sterylizacji oraz światłowodów (sprawa nr 53/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi nr 2 z dnia 10.11.2011r

Odpowiedzi z dnia 10.11.2011 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 14.11.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 15.11.2011 r.

Wyniki z dn. 05.01.2012r.

Dostawa mięsa i wędlin dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (sprawa nr 52/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Unieważnienie postępowania

Dodano: 22.11.2011 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. IV (sprawa nr 54/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Wyniki postępowania

dodano: 13.01.2012 r.

Dostawa mleka, twarogu i śmietany dla Szpitala Czerniakowskiego
(sprawa 58/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

dodano: 05.12.2011 r.

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji dla Szpitala Czerniakowskiego

(sprawa 56/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 22.11.2011 r.

Wyniki postępowania

dodano: 28.11.2011 r.

Dostawa opatrunków specjalistycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 57/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 25.11.2011 r.

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi

Dodano:25.11.2011 r.

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

dodano: 28.11.2011 r.

Nowy załącznik nr 3

dla Pakietu nr 15

dodano: 28.11.2011 r.

Wyniki postępowania

dodano: 15.12.2011 r.

Dostawa mięsa i wędlin dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ
(sprawa nr 52A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

inne informacje

Wyniki postępowania

dodano: 08.12.2011 r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. IV
(sprawa nr 55/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

dodano: 09.12.2011 r.

Nowy pakiet nr 8

Zmiana terminu składania ofert

dodano: 29.12.2011 r.

Nowy pakiet nr 4

Nowy pakiet nr 10

Odpowiedzi na pytania cz. 1

Dodano: 30.12.2011 r.

Odpowiedzi na pytania cz. 2

Dodano: 02.01.2012 r.

Odpowiedzi na pytania cz. 3

Dodano: 03.01.2012 r.

Odpowiedź na pytania cz. 4

Dodano: 04.01.2012 r.

Wyniki postępowania

dodano 23.02.2012

 

Kompleksowa ochrona osób, budynków, terenu Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 60/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na pytania nr 5

Dodano: 05.01.2012r.

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

dodano: 05.12.2011 r.

Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa 45B/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki postępowania

dodano: 30.12.2011 r.

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

dodano:12.12.2011 r.

Odpowiedzi na pytania

dodano: 13.12.2011 r.

„Dostawa endoprotez do operacji pierwotnych i rewizyjnych oraz akcesoriów dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ” (sprawa 61/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki postępowania

dodano: 23.12.2011 r.

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

dodano: 16.12.2011 r.

Nowy załącznik nr 3 do SIWZ

Dostawa elektrod do aparatu do koblacji oraz wszczepów dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 63/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki postępowania

dodano: 29.12.2011 r.

Inne informacje

Dostawa stołu operacyjnego do Oddziału Chirurgii Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 65/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki postępowania

dodano: 03.01.2012 r.

Inne informacje

Odpowiedzi z dnia 04.01.2012r

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 29.12.2011 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 03.01.2012 r.

Usługa ubezpieczenia Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki z dnia 16.01.2012r.

Inne informacje

Wyniki z dnia 04.01.2012r

Dostawa implantów do osteosyntezy dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 64/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Dodano w dniu: 27.12.2011 r.

Dostawa risografu wraz z komputerem mobilnym dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ – II (sprawa nr 48A/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki z dnia 18.01.2012r

Wyniki z dnia 23.01.2012r.

Dostawa mebli dla oddziału Wewnętrznego (sprawa 62/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania 01

dodano:30.12.2011 r.

Inne informacje

Modyfikacja z dn. 05.01.2012r

Odpowiedzi z dn. 09.01.2012r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 11.01.2012 r.

Nowy załącznik nr 3 do SIWZ

Dodano: 11.01.2012 r.

D0stawa produktów spożywczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 67/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki z dnia 25.01.2012r

Inne informacje

Modyfikacja z dnia 04.01.2012r

Nowy załącznik nr 3

 

 

 

Wyniki postępowania

Dodano: 10.01.2012 r.

 

 

POWRÓT