AKTUALNIE REALIZOWANE PRZETARGI

2012

 

Dostawa pościeli poduszek i koców dla Szpitala Czernikowskiego SPZOZ (sprawa nr 69/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 10.01.2012 r.

Unieważnienie postępowania

Dodano: 10.04.2012 r.

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa 1/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi z dnia 18.01.2012r.

Wyniki postępowania

Dodano: 12.03.2012 r.

Dostawa opatrunków dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (sprawa 70/2011)

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi z dnia 23.01.2012r.

Wyniki postępowania

Dodano: 31.01.2012 r.

Usługa ubezpieczenia Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie (sprawa 66A)

 negocjacje bez ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach negocjacji bez ogłoszenia

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli do gazów

 (nr sprawy 02/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania z dn. 25.01.2012r

WYNIKI z dnia 27.01.2012r.

Usługa transportu medycznego (nr sprawy 04/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

WYNIKI z dnia 27.01.2012r.

Dostawa środków czystości i art. Gospodarstwa domowego oraz opakowań jednorazowych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 05/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano:07.02.2012 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego (sprawa 07/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert dodano: 06.02.2012 r.

Modyfikacja SIWZ

Dodano 28.02.2012 r.

Pakiet nr 7

dodano: 28.02.2012 r.

Pakiet nr 8

dodano: 28.02.2012 r.

Pakiet nr 9

dodano: 28.02.2012 r.

Pakiet nr 10

dodano: 28.02.2012 r.

Pakiet nr 11

dodano: 28.02.2012 r.

Pakiet nr 12

dodano: 28.02.2012 r.

Pakiet nr 13

Dodano: 28.02.2012 r.

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ

Dodano: 28.02.2012 r.

Nowy załącznik nr 7 do SIWZ

Dodano: 28.02.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 03.04.2012 r.

Sprostowanie dot. terminów zawarcia umowy

Dodano:04.04.2012 r.

Usługa całodobowej bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ – sprawa nr 03/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 22.03.2012 r.

Kompleksowe sprzątanie terenu i pomieszczeń Szpitala Czerniakowskiego, prace pomocnicze przy pacjentach oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego – sprawa nr 12/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 22.03.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 13.04.2012 r.

Odpowiedzi na pytania cz. I

Dodano: 16.04.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

cz. II

Dodano: 16.04.2012 r.

Odpowiedzi na pytania
cz. III

Dodano: 16.04.2012 r.

Załącznik nr 1 – wykaz pracowników

Załącznik nr 2 – powierzchnie verticali

Sprostowanie do cz. I odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.04.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 18.04.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 26.04.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 07.05.2012 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 22.05.2012 r.

Dostawa opatrunków i pielucho majtek dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ
(sprawa nr 15/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 15.03.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano:22.03.2012 r.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa 13/2012)

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 20.03.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 22.03.2012 r.

Nowy załącznik

nr 1 do SIWZ

Nowy załącznik

nr 3 do SIWZ

Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 30

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 26.03.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 27.03.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 03.04.2012 r.

 

Świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim SPZOZ (nr sprawy 14/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi nr 2 na pytania

Dodano: 30.03.2112r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 30.03.2012 r.

Załącznik nr 7

Wyniki postępowania

Dodano: 13.04.2012 r.

Informacja o wniesieniu odwołania

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Dodano: 31.05.2012 r.

Unieważnienie postępowania

Dodano: 10.07.2012 r.

Załącznik nr 1 do pisma ZP-07/14/2012

Informacja o wniesieniu odwołania Dodano: 23.07.2012

Teść odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 30.08.2012 r.

Usługa udzielenia kredytu gotówkowego w wysokości 35 000 000, 00 PLN (sprawa nr 18/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Dodane: 01.06.2012r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 28.05.2012 r.

Modyfikacja z dnia 11.06.2012r

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 12.06.2012 r.

Nowe załączniki nr 1-3 do SIWZ

Format Open Office

Dodano: 12.06.2012 r.

Nowe załączniki nr 1-3 do SIWZ Format MS Word

Dodano: 13.06.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 03.07.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 20.07.2012 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Modyfikacja z dnia 31.07.2012r

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 09.08.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.08.2012 r.

Nowe załączniki do SIWZ

Dodano:16.08.2012 r.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.08.2012 r.

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.08.2012 r.

Załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.08.2012 r.

Załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.08.2012 r.

Załącznik nr 5 do odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.08.2012 r.

Załącznik nr 6 do odpowiedzi na pytania

Dodano: 16.08.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 30.08.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 24.09.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 11.10.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 30.10.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 08.11.2012 r.

Unieważnienie postępowania

Dodano: 26.11.2012 r.

Dostawa obłożeń i ubrań jednorazowego użytku sterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 10/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert dodano: 23.04.2012r.

Modyfikacja SIWZ

Dodano:02.04.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 04.04.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 12.04.2012 r.

Nowy załącznik nr 3.1 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 18.04.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 26.04.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 07.05.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 10.05.2012 r.

Odpowiedzi na pytania 01

Dodano: 15.05.2012 r.

Nowy załącznik nr 3.1

Dodano: 15.05.2012 r.

Nowy załącznik nr 6.1 – Opis

Dodano: 15.05.2012 r.

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania

Dodano: 18.05.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 25.06.2012 r.

Dostawa biomateriałów do operacji odtwórczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ
(nr sprawy 17/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 12.04.2012 r.

Dostawa akcesoriów do wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 16/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja SIWZ dodano 06.04.2012r

Nowy załącznik nr 1

Nowy załącznik nr 3.1

Nowy załącznik nr 3.2

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 05.04.2012r

Wyniki postępowania

Dodano: 16.05.2012 r.

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na: Przebudowę i modernizację Szpitala Czerniakowskiego  - modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii – roboty budowlano montażowe (sprawa nr 19/2012)

 

Ogłoszenie

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu

Inne informacje

Zmiana terminu składania wniosków

Dodano: 25.04.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 22.06.2012 r.

Nowy załącznik nr 4 do SIWZ

Dodano: 22.06.2012 r.

Specyfikacja techniczna dla zestawów komputerowych

Dodano: 22.06.2012 r.

Wyniki postępowania

09.07.2012 r.

Dostawa biomateriałów do operacji odtwórczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ
(nr sprawy 17A/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 08.05.2012 r.

Dostawa narzędzi dla otolaryngologii dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

(nr sprawy 06/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 25.04.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano:07.05.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 15.05.2012 r.

Pierwsze wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii – urządzenia (sprawa nr 20/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 27.04.2012 r.

Unieważnienie postępowania

Dodano: 07.05.2012 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego

(nr sprawy 22/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 05.06.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 26.06.2012 r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. I

(sprawa 23/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Dodano:29.05.2012 r.

Załącznik nr 3.9 – Pakiet nr 9

Załącznik nr 3.10– Pakiet nr 10

Załącznik nr 3.11 – Pakiet nr 11

 

Załącznik nr 3.12 – Pakiet nr 12

Modyfikacja SIWZ – Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 06.06.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 20.06.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 17.07.2012 r.

Pierwsze wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii – urządzenia (sprawa 21/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 18.05.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 22.05.2012 r.

Świadczenie usługi pralniczej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

(nr sprawy 24/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi i zmiana terminu otwarcia

Zmiana terminu otwarcia ofert

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 30.05.2012 r.

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 05.06.2012 r.

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ

Dodano: 05.06.2012 r.

Format Open Office

Nowy załącznik nr 5 do SIWZ

Dodano: 05.06.2012 r.

Format Open Office

Wyniki postępowania

Dodano: 18.06.2012 r.

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Ogłoszenie

 

Wyniki konkursu

Dodano: 19.06.2012 r.

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Czerniakowskiego

 (nr sprawy 26/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 12.06.2012 r.

Nowy załącznik nr 8 do SIWZ

Dodano: 12.06.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 19.07.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 30.07.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 21.08.2012 r.

Dostawa implantów i akcesoriów do operacji rekonstrukcyjnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 27/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 26.06.2012 r.

Dostawa implantów dla chirurgii kończyny górnej i dolnej dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 28/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki postępowania

Dodano: 02.07.2012r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 26.06.2012 r.

Dostawa endoprotez połowicznych stawu ramiennego dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 29/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 09.07.2012 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. III (nr sprawy 30/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 03.07.2012 r.

Modyfikacja z dnia 25.07.2012r

Nowy formularz ofertowy

Nowy Zał. 3.2

Nowy Zał. 3.3

Nowy Zał. 3.4

Nowy Zał. 3.5

Nowy Zał. 3.6

Nowy Zał. 3.7

Nowy Zał. 3.8

Wyniki postępowania

Dodano: 30.08.2012 r.

Dostawa rękawiczek niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 31/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania dodano:18.07.2012r.

Nowy Załącznik nr 1

Nowy Załącznik nr 3 pak. 1

Nowy Załącznik nr 3 pak. 2

Wyniki

Dodano: 27.07.2012r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na:

Dostawę produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. IV (nr sprawy 32/2012)

Ogłoszenie

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Inne informacje

Zmiana ogłoszenia

Dodano: 17.07.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 09.08.2012 r.

Dostawa gwoździ śródszpikowych blokowanych oraz stabilizatorów dynamicznych biodrowych i kłykciowych  dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 33/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Wyniki

Dodano 27.07.2012r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano 24.07.2012r

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. V – sprawa nr 35/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 27.08.2012 r.

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 29.08.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Część I

Dodano: 04.09.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Część II

Dodano: 05.09.2012 r.

Informacja o wniesieniu odwołania

Dodano: 06.09.2012 r.

Treść wniesionego odwołania

Dodano: 06.09.2012 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Dodano: 17.09.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 18.10.2012 r.

Dostawa obłożeń, ubrań jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego – sprawa 34/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 20.08.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 27.08.2012 r.

Usługi ubezpieczeniowe:

Część I - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Część II – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie OC

Część III – Ubezpieczenia komunikacyjne

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Załącznik nr 13 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 27.08.2012 r.

Załącznik nr 15 do SIWZ
Dodano: 27.08.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 31.08.2012 r.

Załącznik nr 19 do SIWZ

Wyniki postępowania

Dodano: 17.09.2012 r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego
SPZOZ cz. II – sprawa 36/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 11.09.2012 r.

Nowy Załącznik nr 1 do SIWZ

Dodano: 11.09.2012 r.

Załącznik nr 3.20-3.30 do SIWZ

(pakiety nr od 20 do 30)

Dodano: 11.09.2012 r.

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 12.09.2012 r.

Załącznik nr 3.3a i 3.3b do SIWZ

Dodano: 12.09.2012 r.

Nowy Załącznik nr 1 do SIWZ

Dodano: 12.09.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 27.09.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 03.10.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 09.10.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 31.10.2012 r.

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i rękawiczek niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa nr 38/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 10.09.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 26.09.2012 r.

Sprostowanie do Pisma z dnia 26.09.2012 r. ZP-04/38/2012

Dodano: 27.09.2012 r.

Wyniki postępowania (ponowny wybór najkorzystniejszej ofert-pakiet nr 3)

Dodano: 10.10.2012 r.

Dostawa rękawiczek sterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa 40/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 20.09.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 27.09.2012 r.

Usługa transportu chorych karetką R (sprawa 41/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 19.10.2012 r.

Usługa transportu chorych karetką sanitarną w dni robocze od 16.00 – 8.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy
(sprawa 42/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania + zmiana terminu składania ofert

Dodano: 02.10.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 19.10.2012 r.

Dostawa szczotek jednorazowych do mycia rąk, myjek jednorazowych, materiałów do sterylizacji oraz środków do myjni dezynfektora – sprawa nr 43/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 11.10.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 17.10.2012 r.

Dostawa wideogastroskopu dla Szpitala Czerniakowskiego w formule leasingu operacyjnego – sprawa nr 39/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 15.10.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 19.10.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 26.10.2012 r.

Dostawa materiałów i akcesoriów do operacji rekonstrukcyjnych narządu ruchu dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ – sprawa nr 44/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 19.10.2012 r.

Dostawa aparatu ultrasonograficznego z opcją Dopplera dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 45/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Wyniki postępowania

Dodano: 25.10.2012 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. VI (sprawa 46/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 13.11.2012 r.

Nowy pakiet nr 10

Dodano: 13.11.2012 r.

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 23.11.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 21.12.2012 r.

Dostawa kaset, rękawów i testów do sterylizacji dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (nr sprawy 43A/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 26.10.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 05.11.2012 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na:

Świadczenie usługi prawnej dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ (sprawa 47/2012)

 

Ogłoszenie

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 16.01.2013 r.

Dostawa opatrunków, podkładów gipsowych, kompresów i przylepców dla Szpitala Czerniakowskiego – sprawa 49/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Nowy załącznik nr 3.1 do SIWZ

Nowy załącznik nr 3.6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 09.11.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 12.12.2012 r.

Pierwsze wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (sprawa 48/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Chłodziarko zamrażarka - opis

Stolik zabiegowy - opis

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 09.11.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 14.11.2012 r.

Kompleksowe sprzątanie terenu i pomieszczeń Szpitala Czerniakowskiego, prace pomocnicze przy pacjentach oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego-II- Sprawa 12A/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Informacja o zmianie terminu

składania ofert

Dodano: 10.12.2012 r.

Informacja o zmianie terminu

składania ofert

Dodano: 13.12.2012 r.

Nowy załącznik nr 5 do SIWZ

Dodano: 13.12.2012 r.

Informacja o zmianie terminu

składania ofert

Dodano: 07.01.2013 r.

Nowy załącznik nr 5 do SIWZ

Dodano: 07.01.2013 r.

Pismo ZP-05/12A/2012

Dodano: 18.01.2013 r.

Pismo ZP-06/12A/2012

Dodano:18.01.2013 r.

załącznik nr 1 do pisma ZP-06/12A/2012

Dodano: 18.01.2013 r.

Załącznik nr 2 do pisma ZP-06/12A/2012

Dodano: 18.01.2013 r.

Załącznik nr 3 do pisma ZP-06/12A/2012

Dodano: 18.01.2013 r.

Pismo ZP-07/12A/2012

Dodano: 18.01.2013 r.

Pismo ZP-08/12A/2012

Dodano: 18.01.2013 r.

Pismo ZP-09/12A/2012

Dodano: 18.01.2013 r.

Pismo ZP-10/12A/2012

Dodano: 22.01.2013 r.

Załącznik nr 1 do pisma ZP-10/12A/2012

Dodano: 22.01.2013 r.

Pismo ZP-11/12A/2012

Dodano: 22.01.2013 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 22.02.2013 r.

Odbiór makulatury oraz odpadów komunalnych wraz z dzierżawą kontenera z urządzeniem prasującym – sprawa 50/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 26.11.2012 r.

Wyniki postępowania:

Dodano: 17.12.2012 r.

Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastycznych oraz zestawów akcesorii do operacji zaćmy dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ – sprawa 51/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 29.11.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 05.12.2012 r.

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji dla Szpitala Czerniakowskiego (nr sprawy 53/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Odpowiedzi na pytania

Dodano: 18.12.2012 r.

Wyniki postępowania

Dodano: 28.12.2012 r.

Dostawa materiałów Szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. II – (nr sprawy 54/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 31.12.2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 07.01.2013 r.

Odpowiedzi na pytania

ZP-02/54/2012

Dodano: 09.01.2013 r.

Odpowiedzi na pytania

ZP-04/54/2012

Dodano: 09.01.2013 r.

Odpowiedzi na pytania

ZP-06/54/2012

Dodano: 09.01.2013 r.

Odpowiedzi na pytania

ZP-03/54/2012

Dodano: 10.01.2013 r.

Odpowiedzi na pytania

ZP-05/54/2012

Dodano: 10.01.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dodano: 21.02.2013 r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. III – (nr sprawy 55/2012)

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Modyfikacja SIWZ

Dodano: 22.01.2013 r.

Nowy załącznik nr 3 dla Pakietu nr 13

Dodano: 22.01.2013 r.

pismo ZP-02/55/2012

Dodano: 25.01.2013 r.

Pismo ZP-04/55/2012

Dodano: 25.01.2013 r.

Pismo ZP-05/55/2012

Dodano: 25.01.2013 r.

Pismo ZP-06/55/2012

Dodano: 25.01.2013 r.

Pismo ZP-07/55/2012

Dodano: 25.01.2013 r.

Pismo ZP-08/55/2012

Dodano: 25.01.2013 r.

Pismo ZP-09/55/2012

Dodano: 25.01.2013 r.

Pismo ZP-03/55/2012

Dodano: 29.01.2013 r.

Zmiana terminu składania ofert

Dodano: 01.02.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

19.02.2013 r.

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji aparatów do maszyn Fresenius 4008S dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ – 53A/2012

Ogłoszenie

SIWZ

Inne informacje

Unieważnienie postępowania

Dodano: 09.01.2013 r.

 

                                                                                                                                                                                

POWRÓT