AKTUALNIE REALIZOWANE PRZETARGI

2013

 

Dostawa elektrod do aparatu do koblacji oraz wszczepów

Sprawa 59/2013

 

 

Termin ogłoszenia:

30.12.2013 r.

Termin składania ofert:

08.01.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 13.01.2014 r.

 

Dostawa elementów napędów chirurgicznych do operacji ortopedycznych

Sprawa 58/2013

 

Termin ogłoszenia:

30.12.2013 r.

Termin składania ofert:

08.01.2014 r.

Nowy termin składania ofert:

09.01.2014 r.

Nowy termin składania ofert:

10.01.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 13.01.2014 r.

 

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji rąk, błon śluzowych, narzędzi, powierzchni małych i aparatów do dializ Fresenius 4008S dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

Sprawa 53/2013

 

Termin ogłoszenia:

24.12.2013 r.

Termin składania ofert:

10.01.2014 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 15.01.2014 r.

 

Dostawa materiałów do zespoleń kości

Sprawa 56/2013

 

Termin ogłoszenia:

23.12.2013 r.

Termin składania ofert:

03.01.2014 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 13.01.2014 r.

 

Dostawa elementów zestawu artroskopowego

Sprawa 54/2013

 

Termin ogłoszenia:

23.12.2013 r.

Termin składania ofert:

03.01.2014 r.

Nowy termin składania ofert:

10.01.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 13.01.2014 r.

 

Dostawa materiałów i akcesoriów do operacji rekonstrukcyjnych oraz narzędzi chirurgicznych

Sprawa (57/2013)

 

 

Termin ogłoszenia:

18.12.2013 r.

Termin składania ofert:

30.12.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 07.01.2014 r.

 

Dostawa materiałów do sterylizacji, środków do myjni dezynfektora, szczotek jednorazowych do mycia rąk oraz myjek jednorazowych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

Sprawa 52/2013

 

Termin ogłoszenia:

17.12.2013 r.

Termin składania ofert:

30.12.2013 r.

Nowy termin składania ofert

07.01.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 30.01.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH PIELĘGNIARKI W SZPITALU CZERNIAKOWSKIM SP ZOZ

w WARSZAWIE

Dodano:13.12.2013 r.

Dostawa materiałów do leczenia złamań – sprawa 51/2013

Termin ogłoszenia: 13.12.2013 r.

Termin składania ofert:

23.12.2013 r.

Nowy termin składania ofert

24.12.2013 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 31.12.2013 r.

Dostawa endoprotez do operacji pierwotnych

i rewizyjnych oraz akcesoriów – sprawa 49/2013

Termin ogłoszenia: 13.12.2013 r.

Termin składania ofert

23.12.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

31.12.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 07.01.2014 r.

KONKURS OFERT

NA  WYKONYWANIE  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH    REALIZOWANYCH   PRZEZ INDYWIDUALNE PRAKTYKI LEKARSKIE  DLA PACJENTÓW  SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO  SP ZOZ

 

Termin ogłoszenia:

12.12.2013 r.

Ogłoszenie

 

Regulamin komisji konkursowej

 

Formularz ofertowy

 

SWKO

 

Umowa Klinika/Oddział

 

Umowa Poradnia

 

Umowa zakład RTG

 

Umowa Medycyna Pracy

 

Umowa Konsultacje

 

Załączniki nr 1 do umowy

Informacja dotycząca zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu

Dodano: 20.12.2013 r.

Informacja o  rozstrzygnięciu konkursu

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Dodano: 23.12.2013 r.

 

Dostawa samochodu dostawczego dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

Sprawa 39A/2013

 

Termin ogłoszenia:

11.12.2013 r.

Termin składania ofert:

20.12.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

23.12.2013 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 07.01.2014 r.

 

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu służbowego o numerach rejestracyjnych WI 9816C

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

Regulamin

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 08.01.2014 r.

 

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25


Ogłasza konkurs ofert

na wynajęcie powierzchni w celu prowadzenia  działalności handlowej w postaci kiosku, położonej na parterze budynku szpitala, przy wejściu głównym

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SWKO

 

ZARZĄDZENIE NR 2150/2012

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia

 

Sprostowanie do ogłoszenia w sprawie numer telefonu

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano: 16.01.2014 r.

 

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. V

(nr sprawy 48/2013).

 

Termin przekazania ogłoszenia do publikacji:

04.12.2013

Termin składania ofert:

16.01.2014 r.

Nowy termin składania ofert:

23.01.2014 r.

Nowy termin składania ofert:

29.01.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 05.03.2014 r.

 

Dostawa narzędzi do ezofagoskopii dla bloku operacyjnego Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

Sprawa 47/2013

 

Termin ogłoszenia:

27.11.2013 r.

Termin składania ofert:

05.12.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

09.12.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 13.12.2013 r.

 

Dostawa implantów do osteosyntezy na potrzeby

Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

 

Sprawa 46/2013

 

Termin ogłoszenia: 26.11.2013 r.

Termin składania ofert:

06.12.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 17.12.2013 r.

 

Dostawa samochodu dostawczego dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

Sprawa 39/2013

 

Termin ogłoszenia:

26.11.2013 r.

Termin składania ofert:

05.12.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

09.12.2013 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 10.12.2013 r.

 

Dostawa drobnego sprzętu medycznego, rękawiczek sterylnych i niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

Sprawa 45/2013

 

Termin ogłoszenia:

25.11.2013 r.

Termin składania ofert:

04.12.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

11.12.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

12.12.2013 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 19.12.2013 r.

 

Zakup narzędzi do operacji zatok dla bloku operacyjnego Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

sprawa 44/2013

 

Termin ogłoszenia:

22.11.2013 r.

Termin składania ofert:

03.12.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 11.12.2013 r.

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii 

Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

 

sprawa 43/2013

 

Data ogłoszenia:

20.11.2013 r.

Termin składania ofert:

28.11.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

29.11.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

02.12.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 05.12.2013 r.

 

Dostawa stentgraftu aortalnego podnerkowego PTFE dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

 

Sprawa 42/2013

 

Data ogłoszenia:

18.11.2013 r.

Termin składania ofert:

26.11.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

29.11.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 10.12.2013 r.

Dostawa akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

 

Sprawa 41/2013

Data ogłoszenia:

18.11.2013 r.

Termin składania ofert:

26.11.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 27.11.2013 r.

 

Dostawa środków czystości dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

 

Sprawa 40/2013

 

Data ogłoszenia:

07.11.2013 r.

Termin składania ofert:

15.11.2013 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 2

Dodano: 10.12.2013 r.

 

Dostawa gwoździ śródszpikowych blokowanych oraz stabilizatorów dynamicznych biodrowych i kłykciowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego
SP ZOZ

 

Sprawa 38/2013

 

Data ogłoszenia:

30.10.2013 r.

Termin składania ofert:

07.11.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 08.11.2013 r.

 

Dostawa endoprotez połowicznych stawu ramiennego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

 

Sprawa 37/2013

 

Data ogłoszenia: 30.10.2013 r.

Termin składania ofert:

07.11.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 08.11.2013 r.

 

Dostawa ręczników i środków piorących dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

Sprawa 36/2013

 

Data ogłoszenia:

30.10.2013 r.

Termin składania ofert:

08.11.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

20.11.2013 r.

 

Dostawa wszczepów do stabilizacji odłamów na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

Sprawa 34/2013

 

Data ogłoszenia

11.10.2013 r.

Termin składania ofert:

22.10.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 24.10.2013 r.

 

 

Dostawa artykułów biurowych dla Szpitala Czerniakowskiego

Sprawa 33/2013

 

Data ogłoszenia:

01.10.2013 r.

Termin składania ofert:

10.10.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 22.10.2013 r.

System Informatyczny 

sprawa nr 26A/2013

Data przekazania do publikacji:

16.09.2013 r.

Termin składania ofert:

29.10.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 14.11.2013 r.

 

Dostawa jednego stentgraftu do aorty piersiowo - brzusznej fenestrowanego wykonywanego na miarę na podstawie dokumentacji zdjęciowej (tomografii komputerowej i arteriografii) przeznaczonego dla konkretnego pacjenta niezakwalifikowanego do stentgraftu standardowego

Sprawa 32/2013

 

Data przekazania do publikacji:

10.09.2013 r.

Termin składania ofert:

22.10.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 07.11.2013 r.

 

Zakup wideoendoskopu intubacyjnego dla Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

Sprawa 31/2013

 

Data publikacji:

10.09.2013 r.

Termin składania ofert:

18.09.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

20.09.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 24.09.2013 r.

 

Przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż sprzętu i wyposażenia kuchni Szpitalnej

 

Data publikacji:

10.09.2013 r.

Termin składania ofert:

01.10.2013 r.

Informacja o rozstrzygnięciu

przetargu na sprzedaż

Dodano: 08.10.2013 r.

Ponowny wybór

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 10.10.2013 r.

Usługi ubezpieczeniowe

 

Sprawa 30/2013

Data publikacji:

23.08.2013 r.

Termin składania ofert:

03.09.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

05.09.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 20.09.2013 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. III

sprawa 29/2013

Data przekazania do publikacji:

20.08.2013 r.

Termin składania ofert:

01.10.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 09.10.2013 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 10.10.2013 r.

Informacja o powtórzonej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Dodano: 17.10.2013 r.

Sprostowanie terminu

zawarcia umowy

Dodano: 18.10.2013 r.

Dzierżawa aparatów do hemodializ w wersji podstawowej 4 szt. oraz przenośnego, kompletnego urządzenia do produkcji wody uzdatnionej w systemie odwróconej osmozy

Data publikacji: 08.08.2013 r.

Termin składania ofert

20.08.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

21.08.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 30.08.2013 r.

Informacja o terminie zawarcia umowy

Dodano: 30.08.2013 r.

Przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż sprzętu i wyposażenia kuchni Szpitalnej

Data publikacji:

02.08.2013r

Termin składania ofert:

23.08.2013r.

Przetarg unieważniony z powodu braku ofert

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i rękawiczek niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ Sprawa nr 27/2013

Data przekazania do publikacji:

01.08.2013r.

Termin składania ofert:

09.08.2013r.

Nowy termin składania ofert:

13.08.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 18.09.2013 r.

Informacja

o unieważnieniu postępowania

Dodano: 26.09.2013 r.

System Informatyczny Sprawa nr 26/2013

 

 

Data przekazania do publikacji:

24.07.2013r.

Termin składania ofert:

06.09.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

10.09.2013 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 04.09.2013 r.

Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego

– Zadanie A: Modernizacja Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii z Odziałem Rehabilitacji Dziennej oraz Zadanie B: modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku C dla potrzeb Oddziału Internistycznego- przetarg ograniczony

Sprawa nr 25/2013

Data przekazania do publikacji:

24.07.2013r.

Termin składania wniosków o dopuszczeni do udziału w postępowaniu:

01.08.2013r.

Informacja o ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków

Dodano: 09.08.2013 r.

Pismo ZP-11/25/2013

Pismo ZP-12/25/2013

Pismo ZP-13/25/2013

Rysunek E9

Pismo ZP-14/25/2013

Pismo ZP-15/25/2013

Pismo ZP-16/25/2013

Pismo ZP-17/25/2013

(zmiana terminu składania ofert)

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano:

20.09.2013 r.

Sprostowanie

Dodano: 23.09.2013 r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. IV

Sprawa nr 24/2013

 

Data przekazania do publikacji:

18.07.2013 r.

Termin składania ofert:

03.09.2013 r.

Zmiana terminu składania ofert:

06.09.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

07.10.2013 r.

Dostawa systemu laserowego dla Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ

Sprawa nr 23/2013

Data ogłoszenia:

05.07.2013 r.

Termin składania ofert:

15.07.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodane dnia: 24.07.2013r.

 

Świadczenie usługi pralniczej dla Szpitala Czerniakowskiego SOZPZ

Sprawa 22/2013

Data ogłoszenia:

27.06.2013 r.

Termin składania ofert:

08.07.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

11.07.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 17.07.2013 r.

 

Usługa transportu medycznego  sprawa 21/2013

 

 

Data ogłoszenia:

26.06.2013 r.

Termin składania ofert:

05.07.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

09.07.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty:

Dodane dnia: 29.07.2013r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. III

sprawa 20/2013

Data przekazania do publikacji:

12.06.2013 r.

Termin składania ofert:

25.07.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 21.10.2013 r.

 

Kompleksowe sprzątanie terenu i pomieszczeń Szpitala Czerniakowskiego, prace pomocnicze przy pacjentach oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego 2

Sprawa 07A/2013

 

Data przekazania do publikacji:

27.05.2013 r.

Termin składania ofert:

09.07.2013 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 05.09.2013 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala CzerniakowskiegoCzerniakowski

Sprawa 18/2013

Data przekazania ogłoszenia do publikacji:

23.05.2013 r.

Termin składania ofert:

04.07.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 18.07.2013 r.

 

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty w pakiecie nr 5

Dodano: 19.07.2013 r.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 5

Dodano: 19.07.2013 r.

 

Dostawa akcesoriów do aparatów do hemodializ, obłożeń oraz ubrań jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

 

Sprawa 19/2013

Data ogłoszenia:

22.05.2013 r.

Termin składania ofert:

03.06.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

06.06.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 12.06.2013 r.

Dostawa implantów do aloplastyk z akcesoriami, systemu do rekonstrukcji i operacji rewizyjnych na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego

 

Sprawa 17/2013

Data ogłoszenia:

30.04.2013 r.

Termin składania ofert:

09.05.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 14.05.2013 r.

 

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. II

Sprawa nr 16/2013

 

Data przekazania ogłoszenia do publikacji:

29.04.2013

Termin składania ofert:

11.06.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 25.06.2013 r.

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Czerniakowskiego – sprawa 09A/2013

 

Data ogłoszenia:

25.04.2013 r.

Termin składania ofert:

08.05.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 09.05.2013 r.

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych na rzecz  Szpitala Czerniakowskiego
SP ZOZ sprawa nr 13/2013

Data ogłoszenia:

24.04.2013 r.

Termin składania ofert:

09.05.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 20.05.2013 r.

Dostawa endoprotez, systemu do rewizji panewki stawu biodrowego, endoprotez stawów i materiałów do zabiegów naprawczych na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ

sprawa nr 12/2013

Data ogłoszenia:

02.04.2013 r.

Termin składania ofert:

10.04.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

12.04.2013 r.

Dostawa implantów do chirurgii kończyny górnej i dolnej na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ

sprawa nr 14/2013

Data ogłoszenia:

19.04.2013r.

Termin składania ofert:

 29.04.2013r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty:

30.04.2013 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ

Sprawa 11/2013

Data ogłoszenia:

22.03.2013 r.

Termin składania ofert:

04.04.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

11.04.2013 r.

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji endoskopów dla Szpitala Czerniakowskiego

Sprawa 10/2013

Data ogłoszenia: 22.03.2013 r.

Termin składania ofert:

03.04.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 04.04.2013 r.

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Czerniakowskiego

Sprawa 09/2013

Data ogłoszenia:

22.03.2013 r.

Termin składania ofert:

03.04.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

05.04.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

11.04.2013 r.

Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. I

Sprawa 08/2013

Data ogłoszenia:

21.03.2013 r.

Termin składania ofert:

03.04.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

09.04.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 23.04.2013 r.

Kompleksowe sprzątanie terenu i pomieszczeń Szpitala Czerniakowskiego, prace pomocnicze przy pacjentach oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego

Sprawa 07/2013

Data przekazania ogłoszenia do publikacji:

06.03.2013 r.

Termin składania ofert:

16.04.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

30.04.2013 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodano: 07.05.2013 r.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i risografu

Sprawa nr 05/2013

Data ogłoszenia

postępowania:

19.02.2013 r.

Termin składania ofert:

28.02.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

01.03.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

04.03.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 08.03.2013 r.

Informacja o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 12.03.2013 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. I

Sprawa nr 06/2013

Data ogłoszenia

postępowania:

19.02.2013 r.

Termin składania ofert

09.04.2013 r.

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Dodano: 30.04.2013 r.

Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. I

Sprawa nr 04/2013

Data ogłoszenia

postępowania:

19.02.2013 r.

Termin składania ofert:

04.04.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

05.04.2013 r.

Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty

Dodano: 23.04.2013 r.

Dostawa papieru kserograficznego i do drukarek dla Szpitala Czerniakowskiego (sprawa nr 03/2013)

Data ogłoszenia postępowania:

14.02.2013 r.

Termin składania ofert:

25.02.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Dodano: 27.02.2013r.

Dostawa opatrunków i pieluchomajtek dla Szpitala Czerniakowskiego

(sprawa nr 02/2013)

Data ogłoszenia postępowania:

13.02.2013 r.

Termin składania ofert:

21.02.2013 r.

Nowy termin składania ofert:

25.02.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 12.03.2013 r.

Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastycznych oraz zestawów akresorii do operacji zaćmy dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 51A/2012)

Data ogłoszenia postępowania: 07.01.2013 r.

Termin składania ofert:

15.01.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano:16.01.2013 r.

Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. VII (nr sprawy 56/2012)

Data ogłoszenia postępowania:

04.01.2013 r.

Termin składania ofert:

15.02.2013 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 20.02.2013 r.

 

                                                                                                                                                                                

POWRÓT